history

The Black Rice of Muelle
feature history

The Black Rice of Muelle

Noted historian William Hesseltine wrote: “Writing intellectual history is like trying to nail jelly to the wall.” In the case of the burned grains scattered along the banks of Muelle cove, it goes far beyond that.  Writing the history of the “black rice” is like looking for a needle in […]

history

Kasaysayan ng ating parokya

Patnugot: Sa darating na ika-8 ng Setyembre taong kasalukuyan, ipagdiriwang ng ating parokya ang kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria, kaya’t minarapat namin na isulat ang kasaysayan ng ating simbahan. Ang kasaysayan ng simbahan ng Mindoro ay nagsimula noong 1572 nang ang mga Kastila kasama ang mga paring Agostino ay […]

history

What’s in a name?

“Puerto Galera is not the Port of the Galleon.” The name is essential when studying the history of a place. It provides a clue, an insight of the times gone by in an area. I have read many literatures about the name Puerto Galera and how it came to be. […]

Father Erwin Thiel ng Puerto Galera
history

Father Erwin Thiel ng Puerto Galera

(Isinulat ni Verginia Lineses Gutierrez) Taong 1902, ika 15 ng Hulyo, sa Berlin, West German, isinilang si Fr. Erwin Thiel SVD. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang protestante, samantalang ang kanyang ina ay isang debotong Katoliko. Gayunpaman hindi ito naging hadlang upang ang kanyang mga […]

history

The Conquest of Puerto Galera

Puerto Galera is not only beautiful but it is also rich in history. What is sad is that people here do no know their amazing heritage.The Internet has done great wonders for researchers and history buffs like me. And 6 grueling weeks later, I have compiled a modest collection of […]